ทำไม “เยอรมัน” จึงเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่ารีไซเคิลเก่งที่สุดในโลก
N
News

ทำไม “เยอรมัน” จึงเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่ารีไซเคิลเก่งที่สุดในโลก

ปัจจุบันจำนวนขยะในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ในทางกลับกันประเทศเยอรมันมีจำนวนขยะลดน้อยลงทุก ๆ ปี จนเป็นประเทศอันดับ 1 ที่สามารถจัดการและรีไซเคิลขยะได้ดีที่สุดในโลก เพราะอะไรกัน? ชาวเยอรมันจึงพร้อมใจกันร่วมมือเปลี่ยนนิสัยการผลิต การใช้ และการทิ้ง สินค้าแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งได้สำเร็จ วันนี้ Little Big Green มีไอเดียและแนวทางความกรีนของเยอรมันที่ใครเห็นก็ต้องร้องว้าว...มาฝากทุกคนกัน

 

  • จุดเริ่มต้นของเยอรมันก่อนจะมาเป็น “ประเทศอันดับ 1 ของการรีไซเคิล”

เมื่อปัญหาขยะล้นเมืองเพิ่มมากขึ้น เยอรมันจึงต้องรับมือกับปัญหานี้ด้วยการออกกฎหมาย “Closed Substance Cycle and Waste Management Act” ควบคุมขยะมูลฝอย โดยทุกคนจะต้องลดการผลิตที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุด แล้วรีไซเคิลของทุกอย่างเท่าที่ทำได้ นอกจากนี้การกำจัดขยะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยภายในระยะเวลา 11 ปี เยอรมันสามารถลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้มากกว่า 37.7 ล้านเมตริกตัน

 

  • “Green Dot” จุดเขียว สัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้ผลิต

เพราะคนเยอรมันเข้าใจและใส่ใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนของการผลิต สินค้าทุกชิ้นที่ออกมาจะควบคุมด้วย “Green Dot” หรือ จุดเขียว เครื่องหมายการค้าที่แสดงว่า สินค้านั้น ๆ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ โดยผู้ผลิตต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการผลิตให้กับ Dual System Germany (DSD) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อช่วยให้สะดวกต่อการนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล

  • จุดทิ้งขยะ จุดเปลี่ยนสำคัญของผู้บริโภคที่ต้องช่วยกันแยกเพื่อสิ่งแวดล้อม

หลายคนอาจคุ้นเคยกับถังคัดแยกขยะ 3 สี แต่สำหรับประเทศเยอรมันมีถังขยะมากถึง 6 สี เช่น ถังสีน้ำเงินทิ้งกระดาษ ถังสีเหลือทิ้งขยะพลาสติก อลูมิเนียม กล่องเครื่องดื่ม ถังสีขาวทิ้งขวดแก้วแบบใส ถังสีน้ำตาลทิ้งเศษอาหาร เป็นต้น ส่วนการทิ้งขยะประเภทของเก่าที่ชำรุดหรือวัตถุอันตรายต่าง ๆ จะมีรถขยะมารับตามจุดที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ พร้อมมมีตารางบอกเวลาที่รถขยะจะมารับขยะเหล่านี้อย่างชัดเจน และที่สำคัญคือคนเยอรมันทุกคนได้รับการปลูกฝังให้พกถุงผ้าติดตัว นำขวดพลาสติกหรือกระป๋องไปหยอดที่ตู้รีไซเคิล รวมถึงสามารถแลกสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมายจากทางร้านค้าอีกด้วย

  • จุดร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ที่พร้อมใจกันช่วยโลกให้น่าอยู่

ทุกวันนี้มีขยะลอยอยู่ในแม่น้ำและทะเลจำนวนมากจนลอยข้ามจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศหนึ่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด หลายประเทศจึงหันมาร่วมมือกันใช้สัญลักษณ์ “Green Dot” ติดลงบนฉลาก เพื่อเพิ่มจำนวนขยะรีไซเคิลและลดปริมาณขยะแบบใช้แล้วทิ้งให้น้อยลง คัดแยกและรีไซเคิลขยะมากขึ้น ซึ่งตอนนี้มี 29 ประเทศ ที่เข้าร่วมการรณรงค์นี้แล้ว

ส่วนประเทศไทยเอง ตอนนี้หลาย ๆ คนเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของ 3R “ลดใช้-ใช้ซ้ำ-นำกลับมาใช้ใหม่” เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง รวมถึงคัดแยกขยะก่อนทิ้งกันมากขึ้น เชื่อว่าอีกไม่นานปัญหาขยะล้นเมืองจะค่อย ๆ ลดลง ทุกคนจะรีไซเคิลของแทบทุกชิ้นกันได้เป็นอย่างดีแน่นอน

Quiz

Sharing Green Shop

Sharing Your Green Shop

Sharing your green shop
มาแนะนำร้านกรีนสุดโปรดของคุณกันเถอะ

มาช่วยกันแชร์ข้อมูลของร้านกรีน ๆ ที่คุณ รู้จัก ให้กลายเป็นคอมมูนิตี้ที่ทุกคนสามารถ ค้นหาร้านกรีน ๆ ที่อยู่ใกล้ตัวคุณ

เริ่มเลย!

Shade of Green

คุณคิดว่าตัวเองมีความกรีนแค่ไหน?

Play Quiz!